Referenser

Boendestödsuppdrag 1 Södermalm:

Omfattning: 12 timmar/månad.
Inkom: Hösten 2013.
Omsorgstagare: Kvinna född 1955 som då nyligen fått diagnoserna Aspergers syndrom/ högfungerande autismspektrumstörning och ADHD.

Kvinnan hade ingen löpande kontakt med psykiatrin. Hon hade stora svårigheter att planera, prioritera och genomföra dagliga göromål. Hemmet var i oreda; papper och post sedan flera år låg i högar över golv, på bord, i köket och badrum. Hemmet var inte städat ordentligt på flera år. Kvinnan hade svårigheter att städa, diska, administrera papper, slänga saker, tvätta och planera sina dagar.

Boendestödet bemannades sedan första besöket endast av två olika personer, som utan undantag träffat kvinnan på samma dag och tid för att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet.

I samråd med kvinnan bokade boendestödet in ett besök tillsammans med en arbetsterapeut. Detta för att hjälpa kvinnan att finna planeringsverktyg och hjälpmedel för att tydliggöra vad hon behövde göra och när det skall ske. Detta även med hjälp av påminnelsefunktioner i telefonen.

Boendestödet och kvinnan, rensade metodiskt rum för rum från golv till tak. Gemensamt gjorde de sig av med det som ej skulle sparas, ordnade förvaring till det som skulle finnas kvar i bostaden, sorterade allt så att var sak fick sin plats. Allt detta enligt en gemensam och tydlig planering med uppföljningar för att kvinnan tydligt skulle kunna träna in rutiner på att upprätthålla ordningen genom att veta precis var hon skulle göra av sina tillhörigheter.

Lägenheten storstädades från golv till tak, rum för rum. De kunde sedan gemensamt genomföra återkommande veckostädning. I samband med detta tränades även tvättrutin in.

Idag tvättar kvinnan på egen hand med stöd av påminnelsefunktion i telefonen. Man har också förenklat genom att egen maskin installerats i bostadens badrum för att underlätta hela proceduren. Även städning genomförs av på egen hand av kvinnan, med endast initiativstöd från boendestödjaren.

System upprättades följaktligen för att kvinnan, utefter hennes egna förutsättningar skulle kunna hålla ordning på sina räkningar och inkommande post. Boendestödet deltog i början till dess att kvinnan var trygg med rutinerna och kunde sköta sin post på egen hand.

Aktuella SMARTA-mål som upprättats tillsammans med biståndshandläggare och boendestödjare innebär att kvinnan skall komma i tid till sitt arbete genom att slippa ambivalens kring vad hon ska klä på sig för kläder på morgonen. För att uppnå det aktuella målet har boendestödjaren och kvinnan börjat arbeta enligt följande:

  • de har gemensamt införskaffat en klädstång,
  • de har metodiskt rensat samtliga garderober; kläder som ej skall sparas packas i lådor och skänkes till välgörenhetsorganisation. Det som skall sparas sorteras och viks in i lådor och skåp så att var sak har sin plats,
  • kommande veckas plagg som skall användas hängs upp i färdiga kombinationer på klädstången.

När detta är genomfört skall man, enligt överenskommelse med kvinnan och biståndshandläggare, diskutera möjligheten att påbörja utfasning av boendestödet.

 

Boendestödsuppdrag 2 Södermalm:

Omfattning: till en början 20 timmar/månad, numera 1 timme/ månad.
Inkom: 2010.
Omsorgstagare: Man född 1961 med diagnosen högfungerande autism/ Aspergers syndrom och panikångestsyndrom. Mannen hade blivit utredd av missbruksenheten och blev tilldelad träningslägenhet samt fick boendestöd.

Mannen hade stora ekonomiska skulder och ägde inga möbler förutom en säng, en stol och ett litet köksbord. Han hade en kastrull, en kaffekopp och en uppsättning med bestick. Mannen hade ytlig kontakt med sina två döttrar som bodde på annan ort, kom inte iväg på läkartider eller andra möten. Han talade inte i telefon och ägde ingen dator eller liknande. Mannen öppnade ej sin post, hade stora svårigheter att lämna in sina ansökningar om försörjningsstöd, kunde ej hushålla med pengar, och visste inte hur man handlar mat. Pengarna tog oftast slut två veckor in i månaden. Mannen var endast vaken på nätterna, klarade ej av att diska, städa eller tvätta. De gånger han gick med sin tvätt till tvättstugan klarade han inte av att gå dit igen, varpå hans kläder blev förstörda i tvätten eller stulna.

En och samma boendestödjare kom till mannen varje inplanerat besök sedan starten. Detta då han hade mycket svårt för nya kontakter. Boendestödjaren kvitterade ut nyckel till mannens bostad och gick in och väckte honom dagligen och såg till att han successivt vände tillbaka dygnet och dessutom åt frukost i samband med att stödjaren var på plats.

Boendestödjaren och mannen lämnade gemensamt in ansökningar om försörjningsstöd i god tid varje månad så att han fick en regelbunden inkomst. Veckokuvert med kontanter upprättas så att mannen visste hur mycket pengar hade att spendera. De skrev gemensamma inköpslistor och förslag på måltider mannen skulle äta. Storinköp skedde första veckan varje månad.

Boendestödjaren och mannen sökte fondmedel och införskaffade för beviljade medel införskaffade de möbler, husgeråd, kläder samt en dator. Han fick även ekonomisk möjlighet att gå till frisören och till tandläkaren där han kunde slutföra omfattande behandlingar. Problem med munhygienen var en bidragande faktor till social isolering.

Internetbank och bankdosa ordnades. Boendestödjaren och mannen tränade gemensamt på att öppna post och betala in räkningar via internet i tid.

Omsorgstagaren kunde vid det här laget, utan stöd, kommunicera både via mail och telefon med myndigheter och liknande. Detta genom att han hade haft möjlighet att träna på kommunikation.

Mannen och stödjaren diskade och städade gemensamt en gång i veckan och gick till tvättstugan så att mannen har rena kläder.

Boendestödjaren motiverade mannen till sysselsättning via kommunen och följde med till verksamheten för gemensam planering samt till samtalskontakt inom psykiatrin.

Mannen fick stöd att ta sig iväg till sysselsättning och planerade läkarbesök tills han kände sig trygg med dessa kontakter och kunde ta sig iväg på egen hand.

Mannen fick praktik som ledde till anställning och fast inkomst.

Boendestödjaren och mannen köpte en tvättmaskin så att han kunde tvätta på egen hand och vara hel och ren på arbetet.

Mannen fick, tack vare fast inkomst, ta över kontraktet på sin lägenhet som renoverades i samband med detta. Mannen bjuder numera in sina barn som bor hos honom regelbundet.

Då mannen hade fått fast inkomst tog han och stödjaren kontakt med budget- och skuldrådgivare. Mannen blev beviljad skuldsanering.

Numera har mannen endast stöd en timme i slutet av varje månad för att stämma av att han betalat alla sina räkningar i tid. I övrigt klarar han allt i sin vardag självständigt.