Om Braliv

Basfakta om Bra Liv Sverige

Bra Liv Sverige beräknas omsätta 41 miljoner kronor och hade 219 anställda i slutet av år 2019.

Kontaktinformation

Bra Liv Sverige AB
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna
Telefon: 0707-825308
Mail: info@bralivsverige.se
Kontaktperson boendestöd: Emre Güngör, Enhetschef

 

Bra Liv Sverige mål och vision

Bra Liv Sverige vill ge omvårdnad och stöd till privatpersoner som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att klara av sin vardag.
Vår målsättning är att de som får hjälp ska få det efter egna värderingar och förutsättningar och därmed få en bra livskvalitet.

Vår vision är:
"Att ge omsorg så varje individ når sin fulla potential och lever ett bra liv."

Hela verksamheten bygger på omsorg om den enskilde och har som mål att arbeta efter värderingen att alla har rätt till ett bra och värdigt liv.
Vår målsättning är att omsorgstagaren och uppdragsgivaren ska få en innehållsrik vardag efter sina egna värderingar och förutsättningar.
För att uppnå detta tar vi hänsyn till personens samlade livssituation.

Vi besitter bred kunskap inom psykiska diagnosspektrum och har länge arbetat med såväl psykiska som fysiska funktionshinder.
Vi har kunnig personal och tillämpar vår kompetens inom alla våra verksamhetsområden (boendestöd och sysselsättning).

Vi värnar om både omsorgstagare, uppdragsgivare och omsorgspersonal och arbetar för att vara ett tryggt, engagerat och personligt företag.

Kvalitet

Bra Liv Sveriges arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Bra Liv Sverige har ett dokumenterat, processorienterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS (2011:9)

Bra Liv Sveriges kvalitetsdeklaration
Bra Liv Sverige har deltagit i Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration vilken finns redovisad i PDF-format på hemsidan

Bra Liv Sveriges resultat i brukarundersökningar
Resultat av brukarundersökning för personlig assistans, genomförd 2019 ses i Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration.
Resultat av brukarundersökningar för boendestöd, genomförd 2019 ses på Stockholms stads hemsida.

Medarbetare på Bra Liv Sverige

Antal anställda

Bra Liv Sverige har ca 100 anställda inkluderat tillsvidare- och timanställda boendestödjare och administrativ personal. Könsfördelningen mellan de anställda ligger på ca 73 % kvinnor och 27 % män.

Verksamheten bedrivs från tre platser i Stockholm; Lokala utförarkontor i Tyresö och Norra Djurgårdsstaden samt huvudkontoret som ligger på Hannebergsgatan i Solna.

Antal chefer

På Bra Liv Sverige finns två (2) chefer anställda.

Dessa är:
Enhetschef samt biträdande enhetschef för boendestöd och sysselsättning.

Utbildningsnivåer

Bra Liv Sverige AB uppfyller samtliga upphandlade avtalskrav avseende boendestödspersonalens kompetens och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Totalt 87% av alla medarbetare inom boendestöd på Bra Liv Sverige AB, inkluderat timanställda, har tillräcklig kompetens och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

 

I de fall där våra omsorgstagares behov av stöd och extra resurser är av komplicerad art, rekryteras naturligtvis personal med den specialistkompetens som uppdraget kräver.

Bland Bra Liv Sveriges tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat socionomer, samtalsterapeuter, sjuksköterskor och ekonomer med akademisk examen.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen på Bra Liv Sverige, exkl. vikarier, var under 2019 ca
9 procent.

 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Bra Liv Sverige har ej ännu kunnat sammanställas för 2019 den beräknas vara klar under Q1 2020.

Kollektivavtal

Bra Liv Sverige har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Styrelse

  • Micke Rezadost, Koncern-VD
  • Thomas Rönnquist, Styrelseledamot
  • Kamran Heydari, Styrelseledamot
  • Mathias Blomberg, Styrelseledamot samt ordförande

Företagsledning

    • Emre Güngör,
      Enhetschef inom Boendestöd och Sysselsättning

 

 

Ägare

Bra Liv Sverige AB ägs av moderbolaget Curira Group AB
Org.nummer: 559206-2581