IT-policy & Cookies

IT-policy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bra Liv Sverige AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Bra Liv Sverige AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
De revideras årligen och uppdateras vid behov. Verksamhetschefer/Enhetschefer är ansvariga för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn ex till följd av nya eller förändrade regelverk.

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD har delegerat implementering av denna policy till respektive Verksamhetschef/Enhetschef. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

• Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

• Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Underlaget GDPR Identifiering
• Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen
• Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska hanteras enligt rutinen för personuppgiftsincidenter.
• Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Cookies

På www.bralivsverige.se samlar vi in två typer av information: personliga data och icke-personliga data.

Personliga data

Personlig data är de uppgifter du frivilligt delar med dig till oss som t ex namn, kontaktuppgifter, e-postadress m.m. när du kontaktar oss via våra kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller söker jobb hos oss.

Hur använder vi personliga data?

Vi använder personliga data för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information och nyhetsbrev. Vi hanterar din personliga data i enlighet vår Integritetspolicy.

Icke-personliga data

Som de flesta andra sajter så samlar vi in besökardata från webbläsare. Det gör vi framförallt för att förstå hur webbplatsen används så att vi kan utveckla och förbättra den. Icke-personliga data samlas in genom s.k. “cookies”.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, “vanliga” cookies och session-cookies. Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid, eller tills de manuellt raderas.

När och varför använder vi cookies?

 • Vi använder cookies på denna webbplats för att se om du är en besökare eller en redaktör som får göra ändringar i innehållet.
 • Vi använder cookies i samband med att du aktiverar tjänsten Talande webb för att kunna lyssna på innehållet på webben.
 • Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Cookies kan förekomma i mejlutskick för att fastställa öppningsfrekvenser.
 • Vi använder cookies för annonsering. Här använder vi oss av insamling med hjälp av Google Analytics, Google Adwords, Facebook och AdForm.

De Google Analytics Annonseringsfunktioner vi har aktiverat är följande:

 • Remarketing med Google Analytics.
 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk.
 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics.
 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data via annonscookies och anonyma identifierare.

För alla Google-produkter följer Bralivsverige den officiella annonseringspolicyn.

Remarketing annonsering

Remarketing-annonsering gör det möjligt för oss att skapa onlinekampanjer som är mer intressanta för dig. Det är en teknik som gör att vi kan visa relevanta annonser för rätt person i våra kampanjer. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Denna typ av information är anonym, vilket betyder att ingen personlig information sparas. Remarketing annonsering innebär att:
Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, visar våra annonser på andra webbplatser på internet.
Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, använder cookies för att visa annonser utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.

Samtycke

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du kan förhindra att cookies lagras på flera sätt:

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst. Det gör dock också att dina personliga inställningar försvinner.
 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare finns bland annat på Googles hjälpsidor. Detta kan komma att påverka din upplevelse av sajten negativt.
 • Fler moderna webbläsare har också stöd för privat läge eller s.k. “inkognitoläge”. Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare. Detta kan också komma att påverka din upplevelse av sajten negativt.

För mer information om cookies se www.pts.se/cookies
Obs! Personliga data sparas inte i cookies. Bralivsverige kan komma att samköra personligt identifierande information med cookies för att bättre mäta aktivitet och engagemang på webbplatsen. Det får du som användare information om och möjlighet att godkänna i förväg. Du har alltid möjlighet att neka till att en sådan samkörning sker.

Partners och datadelning

Vi delar aldrig personliga data med någon tredje part, utan ditt uttryckliga medgivande på förhand.
Vi kan komma att dela icke-personliga data med tredje part, då detta främjar våra syften gällande kommunikation och marknadsföring. Till exempel kan vi använda cookies med visst beteende på vår sajt, för att rikta återkommande annonsering mot dessa (s.k. “retargeting”), eller mot andra cookies som delas av tredje part, vilka har ett liknande beteende på Internet (s.k. “tvillingar”).
De partners som vi kan komma att dela data med är annonsörer, eller tillhandahållare av annonseringsplattformar och tjänster (inklusive spårningstjänster), liksom övriga samarbetspartners, sponsorer, undersökningsbolag eller liknande.

Datasäkerhet

Personlig data hålls på skyddade servrar internt hos Bralivsveriges IT-leverantör. Vi uppmanar dig som användare att inte använda publika datorer, eller på ett oansvarigt sätt hantera personliga data som du delar med oss.

Uppdatera och ändra data

Om du har frågor eller vill kontrollera vilken personliga data som Bralivsverige har om dig eller vill uppdatera och/eller ta bort data så kontaktar du oss på info@bralivsverige.se

Ändringar i denna policy

Eventuella ändringar i denna webbplatspolicy kommer att publiceras på den här sidan på webbplatsen.