Hur får jag boendestöd

Vad är boendestöd ?

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov och ska ge en förbättrad livssituation. Det primära syftet är att ge stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Att göra olika saker tillsammans är därför en viktig del i stödinsatserna. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället. Stödet skall vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet. Stödet ges av särskilda boendestödjare och du erbjuds en kontaktperson som hjälper dig. Boendestödet är avgiftsfritt.

Vem kan få boendestöd ?

Boendestöd är en stödform för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har svårt att få vardagen att fungera. Om du själv inte klarar att tillgodose dina behov och om de inte kan tillgodoses på något annat sätt har du rätt att få stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) för att uppnå en skälig levnadsnivå.

 

Stockholms kommun:

Tyresö kommun:

  • Information om Bra Liv Sverige i Tyresö kommun
  • Läs gärna Tyresö kommuns granskningsrapport av oss
  • För att välja Bra Liv Sverige som utförare av ditt boendestöd ansöker du om boendestöd genom att kontakta en handläggare på Tyresö kommuns socialförvaltning på tel: 08-578 291 00 och sedan fyller du i valblanketten.

Solna kommun: