Corona (Covid-19)

Bra Liv arbetar dagligen med åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 i samhället samt följer noga Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens, kommuner och landstings rapportering, råd och riktlinjer.

Löpande information

 • Vi bevakar dagligen de kanaler som ger oss viktigt information kring hur vi skall arbeta för att förhindra smitta i verksamheten och i samhället.
 • Samtlig personal på Bra Liv ges löpande uppdateringar kring förändrade riktlinjer och rutiner.
 • Våra anställda har genomgått utbildning i basal hygien samt e-utbildning i hygien riktad mot corona (Covid-19).
 • Vi delar ut brev till våra omsorgstagare med information om verksamhetens åtgärder för att minska smittspridning

Skyddsutrustning

 • Vi förser samtlig personal med den skyddsutrustning som rekommenderas från smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten etc.
 • Våra anställda är välförsedda med tvål, handsprit, handskar, munskydd samt visir.
 • Enligt senaste råd, för personer som arbetar inom vård och omsorg, bär våra boendestödjare munskydd och visir vid samtliga boendestödsbesök samt munskydd vid resor med kommunala färdmedel.

Bokade besök och digitala lösningar

 • Vi tar endast emot bokade besök av anställda och externa kontakter på våra kontor.
 • Våra samordnare och chefer turas om att arbeta hemifrån.
 • Våra möten och utbildningar sker digitalt.
 • Arbetsrelaterade resor mellan olika orter ställs in/ skjuts framåt i tiden.
 • Våra lokala kontor är corona-anpassade med utglesade arbetsplatser, utökade hygien- och städrutiner.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Allmänna råd (Covid-19):

Undvik smitta: