Omfattning: 12 timmar/månad. Inkom: Hösten 2013. Omsorgstagare: Kvinna född 1955 som då nyligen fått diagnoserna Aspergers syndrom/ högfungerande autismspektrumstörning och ADHD.
Kvinnan hade ingen löpande kontakt med psykiatrin. Hon hade stora svårigheter att planera, prioritera och genomföra dagliga göromål. Hemmet var i oreda; papper och post sedan flera år låg i högar över golv, på bord, i köket och badrum. Hemmet var inte städat ordentligt på flera år. Kvinnan hade svårigheter att städa, diska, administrera papper, slänga saker, tvätta och planera sina dagar.

Boendestödet bemannades sedan första besöket endast av två olika personer, som utan undantag träffat kvinnan på samma dag och tid för att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet.
I samråd med kvinnan bokade boendestödet in ett besök tillsammans med en arbetsterapeut. Detta för att hjälpa kvinnan att finna planeringsverktyg och hjälpmedel för att tydliggöra vad hon behövde göra och när det skall ske. Detta även med hjälp av påminnelsefunktioner i telefonen.
Boendestödet och kvinnan, rensade metodiskt rum för rum från golv till tak. Gemensamt gjorde de sig av med det som ej skulle sparas, ordnade förvaring till det som skulle finnas kvar i bostaden, sorterade allt så att var sak fick sin plats. Allt detta enligt en gemensam och tydlig planering med uppföljningar för att kvinnan tydligt skulle kunna träna in rutiner på att upprätthålla ordningen genom att veta precis var hon skulle göra av sina tillhörigheter.

Lägenheten storstädades från golv till tak, rum för rum. De kunde sedan gemensamt genomföra återkommande veckostädning. I samband med detta tränades även tvättrutin in.
Idag tvättar kvinnan på egen hand med stöd av påminnelsefunktion i telefonen. Man har också förenklat genom att egen maskin installerats i bostadens badrum för att underlätta hela proceduren. Även städning genomförs av på egen hand av kvinnan, med endast initiativstöd från boendestödjaren.
System upprättades följaktligen för att kvinnan, utefter hennes egna förutsättningar skulle kunna hålla ordning på sina räkningar och inkommande post. Boendestödet deltog i början till dess att kvinnan var trygg med rutinerna och kunde sköta sin post på egen hand.

  • Aktuella SMARTA-mål som upprättats tillsammans med biståndshandläggare och boendestödjare innebär att kvinnan skall komma i tid till sitt arbete genom att slippa ambivalens kring vad hon ska klä på sig för kläder på morgonen. För att uppnå det aktuella målet har boendestödjaren och kvinnan börjat arbeta enligt följande:
    de har gemensamt införskaffat en klädstång,
  • de har metodiskt rensat samtliga garderober; kläder som ej skall sparas packas i lådor och skänkes till välgörenhetsorganisation. Det som skall sparas sorteras och viks in i lådor och skåp så att var sak har sin plats.
  • kommande veckas plagg som skall användas hängs upp i färdiga kombinationer på klädstången.

När detta är genomfört skall man, enligt överenskommelse med kvinnan och biståndshandläggare, diskutera möjligheten att påbörja utfasning av boendestödet.