Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Posted on 2015-05-05 Under Hemtjänst

Kostnader, bemanning och kvalitet inom den svenska äldreomsorgen är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten.

Läs mer >>