• Hemsida under konstruktion...

Välkommen till Braliv Sverige!

Bra Liv Sverige vill ge omvårdnad och stöd till privatpersoner som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att klara av sin vardag. Vår målsättning är att de som får hjälp ska få det efter egna värderingar och förutsättningar och därmed få en bra livskvalitet.

Hela verksamheten bygger på omsorg om slutkunderna och har som mål att arbeta efter värderingen att alla har rätt till ett bra och värdigt liv. Vår målsättning är att omsorgstagaren ska få en innehållsrik vardag efter sina egna värderingar och förutsättningar. För att uppnå detta tar vi hänsyn till personens samlade livssituation.

Vi besitter bred kunskap inom psykiska diagnosspektum och har länge arbetat med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Vi har kunnig personal och tillämpar vår kompetens inom alla våra verksamhetsområden (boendestöd, hemtjänst och personlig assistans).

Kontaktinformation

Bra Liv Sverige AB
Varvsgatan 10b
117 29 Stockholm

Tel: 08-6000 444 (växel)
E-mail: info@bralivsverige.se